Curriculum Vitae

 
Curriculum Vitae


INDEX
Algemene gegevens
Opleiding
Werkervaring
Publicaties


Algemene gegevens

Naam:       C. (Cees) M.J.M. van de Sande

Mobiel:      +599 9 698 7397

E-mail:      cees@vandesandeprojects.com  of  ceesvandesande@gmail.com 
                                                                                                                                                    Terug naar INDEX


Opleiding

HBS–B   St. Norbertuslyceum te Roosendaal

Technische Universiteit Delft, afdeling Bouwkunde, afgestudeerd als bouwkundig ingenieur met specialisatie stedenbouwkunde.

Cursussen:

Diverse cursussen en trainingen gericht op de inhoud van verschillende vakgebieden en op het gebied van management en organisatie.

Inhoudelijke onderwerpen o.a.:

 • Wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwen. 
 • Contractvorming
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu (geluidhinder, energiebesparing)
 • Management trainingen gericht op communicatie, leiderschap en verandermanagement.
 • Certificaat cursus 'Good Governance - Leidraad naar commissariaat' UNA 2008 
 • NLP, (Coaching Certificaat van 'American Board Neuro Linguistic Programming') 
 
                                                                                                                                                      Terug naar INDEX

Werkervaring

Sinds 2008
 • VandeSandeProjects  
 • ProGaya gestart (2009) als samenwerkingsverband met ZARJA Architecture (zie betreffende pagina)
2004 - 2014
 • ‘Associate professor architecture and civil engineering' aan de Universiteit Nederlandse Antillen, afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek van de Technische Faculteit.
  Vakgebieden: bouwtechniek, bouwfysica, materiaalkunde, inrichting openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw.
 • Coördinator van deze afdeling (2005-2011), verantwoordelijk voor ontwikkeling curriculum en de interne organisatie.
 • Begeleiding afstudeerders.
 • Diverse nevenfuncties: redactiecommissie UNA-Publications, organisator lezingencyclus, voorzitter Faculteitsraad, adviseur bij externe opdrachten tussen UNA en maatschappelijke instellingen, o.a. PSI/Skuchami.
 • organisatie diverse cursussen: Educatie in Erfgoed, Caribbean Heritage Course (zie www.una.an ).
 • onderzoek naar klimaatbeheersing in schoollokalen BES Eilanden (BESte Scholen)                          
 • onderzoek en advisering om te sterke opwarming te voorkomen in kassen te Bandabou, Curacao, voor stichting TAS.
1987 - 2004:

Diverse functies bij de Gemeente Terneuzen, w.o. stedenbouwkundige, hoofd Stadsontwikkeling, adjunct directeur Stadsontwikkeling en Openbare Werken.

Leidinggevende en inhoudelijk verantwoordelijke voor:

 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, welstandscommissie, beheer en aan- en verkoop onroerend goed, civiel-technische werken, onderhoud en nieuwbouw gemeentelijke gebouwen, volkshuisvesting
 • Als leidinggevende intensief betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en diverse omvangrijke reorganisaties, waaronder een fusie met 2 andere gemeenten
 • Vanaf 1 januari 1998 tot 1 januari 2003 hoofd sectie Ruimtelijke Zaken (40 medewerkers) en plaatsvervangend hoofd van de Sector Stadsontwikkeling en –Beheer (200 medewerkers)
 • Van 1 januari 2003 tot november 2004 hoofd afdeling Ruimte. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de organisatie ten behoeve van een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling. Deze organisatieontwikkeling vloeide voort uit een fusie met twee andere gemeenten tot de nieuwe gemeente Terneuzen per 1 januari 2003.
1978 – 1987: 
Hoofd afdeling stedenbouw bij de Gemeente Gorinchem.
Inhoudelijke en procesmatige aansturing van diverse grote projecten, waaronder de woonwijk Laag Dalem, aanwijzing Beschermd Stadsgezicht, Bestemmingsplan voor de Binnenstad, Industriegebied Laag Dalem, reconstructie stationsgebied, diverse stadsvernieuwingsplannen, reconstructie en restauratie Lingehaven, diverse herinrichtingsplannen van de openbare ruimte.

1977 – 1978:
Morrison – Knudsen, Saudi Arabia Consortium:
Inhoudelijke aansturing uitwerking van prefab gebouwen voor King Khaled City in Saudi Arabie.Publicaties 
                                                                                                                                                      Terug naar INDEX