Overige projecten

Overige projecten


 
Opdrachtgever: Gemeente Terneuzen (55,000 inwoners, 318 km2 land en 5 km2 water)
 • Intergemeentelijk structuurplan (midden Zeeuwsch Vlaanderen) met provincie Zeeland. Voorzitter van projectgroep
 • Ontwikkeling woonwijk Othene samen met Ashok Balohtra en Huub Niesen van Kuiper Compagnons (Rotterdam). zie ook www.othene.nl en www.terneuzen.nl
 • Ontwerp landtracé Zeeuwsch Vlaanderen voor Westerschelde tunnel
 • Proces bestemmingsplannen en bouwvergunning t.b.v. aanleg Westerschelde Oeververbinding (twee tunnelbuizen, 6.6 km lengte, 65 meter diep) (zie ook http://www.westerscheldetunnel.nl)
 • Ontwikkeling nieuwbouwplan theater met ondergrondse parkeergarage (250 plaatsen). zie ook http://www.scheldetheater.nl/
 • Stedenbouwkundig supervisor voor ontwikkeling plan Steenen Beer: stadskantoor als uitbreiding bij het stadhuis (architect Bakema) in samenwerking met architect Koen van Velsen, Hilversum, parkeergarage onder water (300 plaatsen, architect Koen van Velsen) woningen en winkels (architect Maarten Min, Bergen aan Zee), herinrichting Stadhuisplein en Markt. Totaalinvestering Euro 50 mln.
 • Masterplan Axelse Dam (ontwikkeling woningen, kantoren en winkels, parkeergarage)
 • Herinrichting Westelijke Stadsrand
 • Supervisor bouw hoofdkantoor Zeeland Seaports (met architect Guus Baneke). zie ook http://www.zeeland-seaports.com/
 • Ontwikkeling woning te Hoek (met architect Ton Voets, Delft)
 • ROM project Kanaalzone (afstemming ruimtelijke ontwikkeling en milieuaspecten) met Ministerie VROM
 • Plan voor verbreding Rijksweg 61 in kader actieplan Duurzaam Veilig, met gemeente Sluis en Rijkswaterstaat
 • Ontwikkeling structuurplan Kanaalzone, w.o. windmolens
 • Ontwikkeling 2 ondergrondse parkeergarages
 • Samenwerkingsverband Scheldemondsteden (met provincie Zeeland, Goes, Middelburg en Vlissingen
 • Beleid kleine windturbines, met provincie Zeeland. zie ook http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/ Bestemmingsplan binnenstad (ruimtelijk beleid en juridische regeling)

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem (35,000 inwoners) 
 • Bestemmingsplan binnenstad (ruimtelijk beleid en juridische regeling)
 • Aanvraag (en verkrijging) aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht
 • Herinrichting en restauratie Lingehaven
 • Ontwikkeling bedrijventerrein Laag Dalem
 • Ontwikkeling woonwijk Laag Dalem (2500 woningen), met bureau Wissing, Barendrecht
 • Verkeerscirculatieplan Binnenstad en parkeerbeleid
 • Ontwikkeling Kom Schelluinse Vliet en stationsomgeving
 • Ontwikkeling bovengrondse parkeergarage
 • Diverse kleinschalige projectontwikkelingen voor woningbouw
 • Diverse herinrichtingsplannen openbare ruimte
 • Organisatieontwikkeling.