ProGaya Urban Design Architecture Consultancy

ProGaya is een samenwerking van VandeSande Urban Design met Zarja Architecture
Zarja Architecture is het bureau van Zarja Garmers-Rojer.
Zarja is architect van beroep en heeft 7 jaar gewerkt voor de Dienst Ruimteljke Ordening en Volkshuisvesting van het Eilandgebied Curacao. In die periode heeft zij o.a. veel stedenbouwkundige plannen en bouwprojecten opgezet en geleid.

De naam ProGaya betekent voor ons dat we Professioneel willen omgaan met Gaya, 'Moeder Aarde' en streven naar een evenwicht met onze ingrepen zoals de ruimtelijke aanpassingen, inrichting en gebruik.
Al onze ontwerpen en adviezen worden opgezet vanuit de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de natuur en de fysieke omstandigheden van nu en in de toekomst. Wij doen dat vanuit een professionele kennis en houding, rekening houdend met alle gegevenheden die een rol spelen bij een planontwikkeling. Zowel bij bouwplannen (energiezuinig en klimaatbewust) als stedenbouwkundige plannen (behoud natuurlijke elementen, mogelijkheden scheppen voor klimaatbewust bouwen, duurzame inrichting), inrichtingsplannen, beleidsadviezen en dergelijke. Dit komt tot uitdrukking in de structuur en de functionaliteit van de ontwerpen, maar ook in materiaal en kleurgebruik, de gebruikte vormen, keuze beplantingen (kleurige en geurende planten), water, instandhouden natuurlijke hoogteverschillen, enz.

ProGaya heeft o.a. een Masterplan ontwikkeld voor Wechi, een 134 ha groot terrein dat eigendom is van de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular. Dit plan voorziet de ontwikkeling van ongeveer 3500 - 4000 woningen in alle typen en prijs- of huurniveaus. Binnen het plan zullen veel voorzieningen opgenomen worden die van belang zijn voor de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. ProGaya verzorgt alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verdere uitwerking van het plan. Hiertoe wordt samengewerkt met anderen, waaronder enkele associates, de overheid, nutsbedrijven, etc. ProGaya verzorgt de projectleiding van dit plan en maakt de ontwerpen voor de verkavelingen en inrichting van de openbare ruimte.

ProGaya maakte diverse haalbaarheidsstudies, o.a. voor een terrein in Otrobanda (woningen, kantoren, parkeren) en enkele te verkavelen terreinen. Er is ondersteuning verleend aan het Herhuisvestingsplan voor de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie van Curacao. Er wordt gewerkt aan diverse beleidsvisies voor de overheid en de woningbouwstichting FKP. Er is meegewerkt aan het opstellen van een visie voor het centrum van Kralendijk (Bonaire) in samenwerking met buro Vijn (NL). Voor het voormalige ziekenhuis SEHOS is een ontwikkelingsvisie geschreven en ontworpen, welke als basis kan dienen voor de herbestemming van deze bijzondere gebouwen en omgeving.

CONTACTGEGEVENS
U kunt contact opnemen met ProGaya per mail of telefonisch:
e-mail: info@progaya.biz
telefoon Zarja Garmers-Rojer: 005999 5192173 
telefoon Cees van de Sande:   005999 6987397
website: www.progaya.biz