Associates


.
 

Hieronder worden de belangrijkste associates van VandeSandeProjects genoemd waar de afgelopen jaren mee is samengewerkt


ProGaya   architectuur en stedenbouw

ProGaya is een vaste samenwerking tussen VandeSandeProjects NV en ir. Zarja Garmers-Rojer van ZARJA Architecture, Consultancy, Architecture & Development.
ProGaya heeft het Masterplan voor Wechi ontwikkeld in opdracht van de directie van FKP (Fundashon Kas Popular). Het betreft een Masterplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied van 135 ha. In deze nieuwe wijk zullen ongeveer 3500 woningen worden ontwikkeld met bijbehorende voorzieningen. In is de afgelopen tijd gewerkt aan het begeleiden van diverse onderzoeken zoals een woningmarktonderzoek, onderzoek naar de mogelijkheden voor afwatering, inventarisatie van natuurwaarden, onderzoek naar de beste oplossing voor de aansluiting op de Weg naar Westpunt, e.d. De planontwikkeling is in het stadium van de uitwerking van de eerste fase van ongeveer 750 woningen. Er is gestart met de aanleg van de wegen door de overheid. De eerste 200 woningen worden naar verwachting in de tweede helft van 2015 opgeleverd.
Contact: info@progaya.biz

ZARJA Architecture, Consultancy, Architecture & Development

ir. Zarja Garmers-Rojer is architecte met stedenbouwkundige ervaring en associate professor bij de afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek van de Technische Faculteit van de University of Curacao. 

IMD Consultancy

Met Marcel Dennert van IMD Consultancy is samengewerkt in projecten voor de ontwikkeling van het woongebied Fontein, het opzetten van een Masterplan voor de ontwikkeling van het Waaigat (Punda) en IMD Consultancy heeft in opdracht van ProGaya een bijdrage geleverd aan het Masterplan Wechi (financiële haalbaarheid grondexploitatie). IMD Consultancy voerde tevens het woningmarktonderzoek voor Wechi uit.

 

Lyongo Architecture

Met ir. Lyongo Juliana zijn enkele projecten opgezet. Er is een woningbouwplan gemaakt voor een kavel in Girouette (Willemstad, Curacao) en er is een villa ontworpen te Coral Cliff (Sta Martha, Band' Abou Curacao). In 2011 is gestart met het ontwikkelen van plannen voor 3 villa's in Bonaire. Het bouwplan voor 1 daarvan is inmiddels in uitvoering.